1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk

POLITYKA COOKIES

Následující zásady používání souborů cookie stanoví pravidla pro ukládání a přístup k údajům v zařízeních uživatelů, kteří používají webové stránky, pro účely poskytování elektronických služeb správcem webových stránek.

 

§ 1 DEFINICE

 

 

 • Služba - webové stránky fungující na adrese www.mkjob.pl.

 • Externí stránky - webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo zákazníků Správce.

 • Správce - společnost MK Job Sp. z o.o., provozující svou činnost na adrese: Wielicka 250, 30-663 Kraków, s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): 6423216650, s přiděleným číslem REGON: 382894748, s přiděleným číslem KRS: 0000778248, poskytující služby elektronicky prostřednictvím webových stránek a ukládající a zpřístupňující informace v zařízeních Uživatele.

 • Uživatel - fyzická osoba, které Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webových stránek.

 • Zařízení - elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup k Webovým stránkám.

 • Cookies - textové údaje shromažďované ve formě souborů umístěných v Zařízení Uživatele.

 

 

§ 2 TYPY SOUBORŮ COOKIE

 

 

 • Interní soubory cookie - soubory umístěné a načtené ze zařízení uživatele systémem datové komunikace služby.

 • Externí soubory cookie - soubory umístěné a načtené ze zařízení Uživatele teleinformačními systémy externích Služeb.

 • Soubory cookie relace - soubory umístěné a načtené ze Zařízení Uživatele Webovou stránkou nebo externími Službami během jedné relace Zařízení. Na konci relace jsou tyto soubory z Uživatelského zařízení vymazány.

 • Trvalé soubory cookie - soubory umístěné a načtené ze Zařízení Uživatele Webovou stránkou nebo externími Službami, dokud nejsou ručně vymazány. Soubory nejsou po skončení relace Zařízení automaticky odstraněny, pokud není v konfiguraci Uživatelského zařízení nastaveno, aby se soubory cookie po skončení relace Zařízení odstranily.

 

 

§ 3 BEZPEČNOST

 

 

 • Mechanismy ukládání a čtení - Mechanismy ukládání a čtení souborů cookie neumožňují získat z uživatelského zařízení žádné osobní údaje ani důvěrné informace. Přenos virů, trojských koní a jiných červů do Uživatelského zařízení je prakticky nemožný.

 • Interní soubory cookie - interní soubory cookie používané Správcem jsou pro Uživatelská zařízení bezpečné.

 • Externí cookies - Správce neodpovídá za bezpečnost cookies pocházejících od partnerů Služby. Seznam partnerů naleznete dále v Zásadách používání souborů cookie.

 

 

§ 4 ÚČELY POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE

 

 • Zlepšení a usnadnění přístupu k Webovým stránkám - Správce může ukládat informace o preferencích a nastaveních Uživatele týkajících se Webových stránek do souborů cookie za účelem zlepšení, vylepšení a urychlení poskytování služeb na Webových stránkách.

 • Marketing a reklama - Správce a Externí služby používají soubory cookie pro marketingové účely a k zobrazování reklam Uživatelům.

 • Statistické údaje - Správce a Externí služby používají soubory cookie ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky uživatelských zařízení nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a zlepšování Webových stránek.

 • Poskytování multimediálních služeb - Správce a Externí služby používají soubory cookie k poskytování multimediálních služeb Uživatelům.

 • Sociální služby - Správce a Externí služby používají Cookies k podpoře sociálních služeb.

 

 

§ 5 EXTERNÍ SLUŽBY

 

Správce spolupracuje s následujícími externími službami, které mohou do zařízení uživatele ukládat soubory cookie:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

 • Youtube

 

§ 6 MOŽNOST DEFINOVAT PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ SLUŽBOU A EXTERNÍMI SLUŽBAMI.

 

 • Uživatel může kdykoli samostatně změnit nastavení ukládání, mazání a přístupu k uloženým souborům cookie.

 • Informace o tom, jak zakázat soubory cookie v nejoblíbenějších počítačových prohlížečích a mobilních zařízeních, jsou k dispozici na webových stránkách: Jak zakázat soubory cookie.

 • Uživatel může kdykoli vymazat všechny již uložené soubory cookie pomocí nástrojů zařízení uživatele, jehož prostřednictvím přistupuje ke službám webových stránek.

 

§ 7 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

 • Správce používá veškerá možná opatření k zajištění bezpečnosti údajů uložených v souborech cookie. Je však třeba poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto údajů závisí na obou stranách, včetně aktivity uživatele a bezpečnostní satavby zařízení, které používá.

 • Správce neodpovídá za zachycení údajů obsažených v souborech cookie, zosobnění relace Uživatele nebo jejich vymazání v důsledku vědomé či nevědomé činnosti Uživatele, viry, trojské koně a jiný spyware, který může infikovat zařízení Uživatele.

 • Aby se Uživatelé chránili před riziky uvedenými v předchozím odstavci, měli by dodržovat pravidla kybernetické bezpečnosti.

 • Služby poskytované třetími stranami jsou mimo kontrolu Správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit podmínky poskytování služeb, účel a používání souborů cookie. Správce neodpovídá, pokud to zákon umožňuje, za fungování souborů cookie používaných partnerskými službami. Uživatelé mohou kdykoli spravovat oprávnění a nastavení souborů cookie pro kteroukoli stránku.

 

§ 8 POŽADAVKY NA SLUŽBY PODLE 

 

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie v zařízení uživatele může mít za následek nefunkčnost některých funkcí webových stránek.

 • Správce nenese odpovědnost za nefunkčnost Webových stránek v případě, že Uživatel jakýmkoli způsobem omezí možnost ukládání a čtení souborů Cookies.

 

§ 9 ZMĚNY ZÁSAD POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 

 • Správce si vyhrazuje právo tyto zásady používání souborů cookie kdykoli změnit, aniž by o tom uživatele informoval.

 • Provedené změny Zásad používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na těchto webových stránkách.

 • Zavedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění Zásad používání souborů cookie.

Informační povinnosti

Otevírací doba

Pondělí - pátek
8:00 - 16:00

MK Job - personální agentura
personální agentura

Ulice Wielicka 250
30-663 Krakov
+48 607 355 106
NIP: 6423216650
REGON: 382894748
KRS: 0000778248