1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk
 1. pl
 2. en
 3. de
 4. sk
 5. cs
 6. uk

POLITYKA COOKIES

Nasledujúce zásady používania súborov cookie stanovujú pravidlá ukladania a prístupu k údajom v zariadeniach používateľov, ktorí používajú webové stránky, na účely poskytovania elektronických služieb správcom webových stránok.

 

§ 1 DEFINÍCIE

 

 

 • Služba - webová stránka fungujúca na adrese www.mkjob.pl.

 • Externá stránka - webové stránky partnerov, poskytovateľov služieb alebo zákazníkov správcu.

 • Správca - spoločnosť MK Job Sp. z o.o., ktorá vykonáva svoju činnosť na adrese: Wielicka 250, 30-663 Krakov, s prideleným daňovým identifikačným číslom (NIP): 6423216650, s prideleným číslom REGON: 382894748, s prideleným číslom KRS: 0000778248, poskytujúci služby elektronicky prostredníctvom Webovej stránky a uchovávajúci a sprístupňujúci informácie v zariadeniach Používateľa.

 • Používateľ - fyzická osoba, ktorej Správca poskytuje služby elektronicky prostredníctvom Webovej stránky.

 • Zariadenie - elektronické zariadenie s programovým vybavením, prostredníctvom ktorého získava Používateľ prístup na Webovú stránku.

 • Cookies - textové údaje zhromažďované vo forme súborov umiestnených v Zariadení Používateľa.

 

 

§ 2 TYPY SÚBOROV COOKIE

 

 

 • Interné súbory cookie - súbory umiestnené a načítané zo Zariadenia Používateľa prostredníctvom systému dátovej komunikácie Služby.

 • externé súbory cookie - súbory umiestnené a načítané zo Zariadenia Používateľa teleinformačnými systémami externých Služieb

 • súbory cookie relácie - súbory umiestnené a načítané zo Zariadenia Používateľa Webovou stránkou alebo externými Službami počas jednej relácie Zariadenia. Na konci relácie sa súbory z Užívateľského zariadenia vymažú.

 • Trvalé súbory cookie - súbory umiestnené a načítané zo Zariadenia Používateľa Webovou stránkou alebo externými Službami až do ich manuálneho vymazania. Súbory sa po skončení relácie Zariadenia automaticky nevymažú, pokiaľ nie je v konfigurácii Zariadenia Používateľa nastavené vymazávanie súborov cookie po skončení relácie Zariadenia.

 

 

§ 3 BEZPEČNOSŤ

 

 

 • Mechanizmy ukladania a čítania - Mechanizmy ukladania a čítania súborov cookie neumožňujú získať z používateľského zariadenia žiadne osobné údaje ani dôverné informácie. Prenos vírusov, trójskych koní a iných červov do Používateľského zariadenia je prakticky nemožný.

 • Interné súbory cookie - interné súbory cookie používané Správcom sú pre Používateľské zariadenia bezpečné.

 • Externé súbory cookie - Správca nezodpovedá za bezpečnosť súborov cookie pochádzajúcich od partnerov Služby. Zoznam partnerov nájdete ďalej v Zásadách používania súborov cookie.

 

 

§ 4 ÚČELY, NA KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ SÚBORY COOKIE

 

 

 • Zlepšenie a uľahčenie prístupu k webovej lokalite - Správca môže ukladať informácie o preferenciách a nastaveniach používateľa týkajúcich sa webovej lokality do súborov cookie s cieľom zlepšiť, skvalitniť a urýchliť poskytovanie služieb na webovej lokalite.

 • Marketing a reklama - Správca a externé služby používajú súbory cookie na marketingové účely a na zobrazovanie reklám Používateľom.

 • Štatistické údaje - Správca a Externé služby používajú súbory cookie na zhromažďovanie a spracovanie štatistických údajov, ako sú napr. štatistiky návštev, štatistiky používateľských zariadení alebo štatistiky správania používateľov. Tieto údaje sa zhromažďujú s cieľom analyzovať a zlepšovať webové stránky.

 • Poskytovanie multimediálnych služieb - Správca a Externé služby používajú súbory cookie na poskytovanie multimediálnych služieb Používateľom.

 • Sociálne služby - Správca a Externé služby používajú Cookies na podporu sociálnych služieb.

 

 

§ 5 EXTERNÉ SLUŽBY

 

Správca spolupracuje s nasledujúcimi externými službami, ktoré môžu umiestňovať súbory cookie do zariadení používateľa:

 • Google Analytics

 • Google AdSense

 • Google AdWords

 • Facebook

 • Youtube

 

§ 6 MOŽNOSŤ DEFINOVAŤ PODMIENKY UKLADANIA A PRÍSTUPU K VÁŠMU ZARIADENIU ZO STRANY SLUŽBY A EXTERNÝCH SLUŽIEB

 

 • Používateľ môže kedykoľvek nezávisle zmeniť nastavenia ukladania, vymazávania a prístupu k uloženým súborom cookie.

 • Informácie o tom, ako zakázať súbory cookie v najobľúbenejších počítačových prehliadačoch a mobilných zariadeniach, sú k dispozícii na webovej stránke: Ako zakázať súbory cookie.

 • Používateľ môže kedykoľvek vymazať všetky už uložené súbory cookie pomocou nástrojov zariadenia používateľa, prostredníctvom ktorého pristupuje k službám webovej lokality.

 

§ 7 VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 

 • Správca používa všetky možné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov uložených v súboroch cookie. Je však potrebné poznamenať, že zaistenie bezpečnosti týchto údajov závisí od oboch strán, vrátane aktivity Používateľa a bezpečnostnej satavy zariadenia, ktoré používa.

 • Správca nezodpovedá za zachytenie údajov obsiahnutých v súboroch cookie, zosobnenie relácie Používateľa alebo ich vymazanie v dôsledku vedomej alebo nevedomej činnosti Používateľa, vírusy, trójske kone a iný spyware, ktoré môžu infikovať Zariadenie Používateľa.

 • V záujme ochrany pred rizikami uvedenými v predchádzajúcom odseku by Používatelia mali dodržiavať pravidlá kybernetickej bezpečnosti.

 • Služby poskytované tretími stranami sú mimo kontroly Správcu. Tieto subjekty môžu kedykoľvek zmeniť svoje podmienky poskytovania služieb, účel a používanie súborov cookie. Správca nezodpovedá, pokiaľ to zákon umožňuje, za fungovanie súborov cookie používaných partnerskými službami. Používatelia môžu kedykoľvek spravovať oprávnenia a nastavenia súborov cookie pre ktorúkoľvek stránku.

 

§ 8 POŽIADAVKY NA SLUŽBY

 

 • Obmedzenie ukladania súborov cookie a prístupu k nim v zariadení používateľa môže mať za následok nefunkčnosť niektorých funkcií webovej stránky.

 • Správca nenesie zodpovednosť za nesprávne fungovanie Webovej stránky v prípade, že Používateľ akýmkoľvek spôsobom obmedzí možnosť ukladania a čítania súborov Cookies.

 

§ 9 ZMENY ZÁSAD POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE

 

 • Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady používania súborov cookie bez toho, aby o tom informoval používateľov.

 • Zavedené zmeny Zásad používania súborov cookie budú vždy zverejnené na tejto webovej stránke.

 • Zavedené zmeny nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia Zásad používania súborov cookie.

Informačné povinnosti

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok

godz.: 8:00 –16:00

MK Job - personálna agentúra
personálna agentúra

ul. Wielicka 250

30-663 Kraków

+48 607 355 106

NIP: 6423216650

REGON: 382894748

KRS: 0000778248